Naam
De Groene Bareel Sint-Amandsberg
Subtitel
Oprichten van 17 passieve appartementen, laag energie commerciële ruimte en ondergrondse garage
Architect
Buro 56
Opdracht

Studie HVAC, sanitair, electro, ...